EnglishFrançaisItalienNéerlandais
Duurzame ontwikkeling: Neptune, de n°1 milieuvriendelijk filtersysteem voor opticiens
Home

Het Neptune systeem bestaat i n wezen uit twee tanks,
een werktank (A) en een filtering tank (B),
en maakt gebruik van 50 liter water in een gesloten circuit

DagTijdens de werk fase is het de slijpautomaat dat het systeem aandrijft. De taak van Neptune is het handhaven van een constante toevoer van water naar de slijpschijven tijdens de werking.

NachtIn de filtering fase wordt de slijpmachine stopgezet en de cyclus wordt aangedreven door Neptune. Duur : 6 tot 8 uur. De filteringcyclus wordt uitgevoerd, terwijl de winkel gesloten is.