EnglishFrançaisItalienNéerlandais
Duurzame ontwikkeling: Neptune, de n°1 milieuvriendelijk filtersysteem voor opticiens
Home

Respect voor de natuur

Naast het besparen van water, laat Neptune de optieker toe om geen fijne deeltjes van organische en minerale stoffen in de riolering te lozen.

Wat is het milieu-impact van onoplosbare stoffen, fijn organische of anorganische welke zich in het water bevinden?

Het fijn stof is de oorzaak van vele problemen die de samenhang van materialen veroorzaken, hun adsorptiecapaciteit * fysisch-chemische verschijnselen en schade aan de apparatuur (verstoppingen, slijtage, ...).
Het belangrijkste effect is dat het water vervuilt, waarbij de lichtstralen van essentieel belang zijn voor een goede plantengroei op de bodem van de rivieren: de troebelheid.

* Adsorptie: aanslag van een stof op het oppervlak van een deeltje door zwakke bindingen