EnglishFrançaisItalienNéerlandais
Duurzame ontwikkeling: Neptune, de n°1 milieuvriendelijk filtersysteem voor opticiens
Home

Water en het reglement

Water is geen handelswaar als alle andere, maar een erfgoed dat moet worden beschermd, verdedigd en behandeld als dusdanig: dit is ook het eerste uitgangspunt van de Kaderrichtlijn Water (Richtlijn 2000/60 / EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot de oprichting van een kader voor communautaire maatregelen op het gebied van water).

Het Neptune filtratie-systeem dient twee ecologische doelstellingen:
  • Besparing van drinkwater: 700 000m3 per jaar is gelijk aan het equivalent van het jaarlijks verbruik van 5.000 gezinnen van vier personen in Frankrijk.br>
  • Vermindering van afval in het afvalwatersysteem van onoplosbare stoffen met een vermindering van 450 tot 525 ton per jaar.